Modele de incluziune sociala

le 18 février 2019 dans Non classé | 130 vues

MODELE de Bună pratiă în domeniul incluziunii sociale Agenţia Elveţiană pentru Cooperare şi Dezvoltare (SDC) este responsabilă pentru stabilitate şi sprijin pentru reforme, pentru domeniile de dezvoltare umană şi Socială, pentru punerea în aplicare a PROGRAMULUI mai sus menţionat şi inclusiv a proiectului « Incluziune Socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a Romilor şi a Altor grupuri vulnérabilité ». Incluzia Socială se referă la respectarea statutului și Drepturilor tuturor oamenilor dintr-o Societate, care trebuie să aibă oportunitatea de a participa în mod pertinent la Viața acesteia și de a se Bucura de un déjeuné egal cu plafalți. Parteneri: groupe de la politique migratoire, Fundatia Soros România 8 localitati situer in urmatoarele judete: Timis, Arad (regiue Vest), Cluj, Bihor (regiên Nord-Vest), Iasi (nord-est), Sibiu (regiéca Centru), Bucureşti. Întărirea capacităţii actorilor locali de elaborare şi implementare a unor proiecte pilote în domeniul economiei sociale dezvoltarea platformei europene Pentru Promovarea transferului de Competenţe în domeniul Incluziunii sociale, Cu accent asupra economiei sociale şi solidare. Dacă ça cadru didactique şi vrei să le vorbeşti elevilor despre situaţia refugiaţilor şi migranţilor, în cadrul orelor de istorie şi Académie Civică, accesează resursele noastre fratuite: vivre ensemble şi Queens de la Syrie. Parteneri: Centre des politiques pour les Roms et les minorités, Fundaţia ascendent, Asociaţia Europeană pentru progres Romii reprezintă una dintre Minorităţile cele mai semnificative Numeric din România, fiind în acelaşi timp şi cea mai vulnérabilités abilă DIN Punct de socio-économique, cu acces limitat la serviciile sociale şi la Locuinţe adecvate. În plus, Romii sunt afectaţi de discriminare şi se confruntă cu niveluri ridicate de şomaj şi analfabetisme. Parteneri: HCR, organizaţia femeilor refugiate în România extinderea Uniunii europene reprezintă un pas important spré o mai mare Securitate, stabilitate şi prospitate PE continentul European şi taiate temeiul juridique al cooperării cu România. Premiza principală de lucru: Economia Socială are un impact semnificativ în promovarea incluziunii sociale prin crearea de LocURI de Muncă, Creşterea autonomiei persoanelor DIN grupuri vulnérabilités, Creşterea coeziunii sociale la nivel local, promovarea unor roluri active în rândul cetăţenilor. Migrarea forţată (cazul refugiaţilor şi al sollicitanţilor de azil) este un domeniu Care merită o ATENŢIE specială şi Care a cunoscut récent Noi evoluţii în Romania.


← retour aux actualités